(Ảnh minh họa. Hoàng Hải/TTXVN)

Ngày 7/3, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Việt Nam Kỹ Nghệ Súc sản (VISSAN) đã thực hiện phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

VISSAN lần đầu bán ra công chúng hơn 11 triệu cổ phần, tương đương 14% vốn điều lệ công ty, với giá khởi điểm 17.000 đồng/cổ phần. Phiên đấu giá của VISSAN kết thúc với tất cả số cổ phần trên đã được bán cho 142 nhà đầu tư tham gia đấu giá, với mức giá đấu thành công bình quân là 80.053 đồng/cổ phần. Tổng giá trị huy động được đạt hơn 907 tỷ đồng.

Ông Văn Đức Mười, Tổng Giám đốc Công ty VISSAN, cho biết theo phương án cổ phần hóa, VISSAN có vốn điều lệ hơn 809 tỷ đồng; trong đó tỷ lệ vốn điều lệ của nhà nước nắm giữ 65%, nhà đầu tư chiến lược 14%, nhà đầu tư bên ngoài 14%, cán bộ nhân viên và tổ chức công đoàn là 7%. Sau phiên đấu giá này, Công ty VISSAN tiếp tục tổ chức phiên đấu giá cổ phần cho ba nhà đầu tư chiến lược.

Trước đó tại HOSE, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) đã bán đấu giá hơn 21,5 triệu cổ phần, tương đương gần 25% vốn điều lệ công ty lần đầu ra công chúng với mức giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần.

Phiên đấu giá này kết thúc với gần 14 triệu cổ phần đã được bán cho 194 cá nhân và năm tổ chức với mức giá đấu thành công bình quân 10.000 đồng/cổ phần. Tổng giá trị huy động được đạt hơn 138 tỷ đồng./.