Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, tỉnh chuẩn bị xuất bản cuốn sách Phố Hiến nhằm tái hiện một cách tổng thể về trang sử Phố Hiến qua các chặng đường phát triển, qua đó giúp bà con nhân dân tìm hiểu sâu hơn về văn hóa lịch sử, mảnh đất con người nơi đây.

Cuốn sách Phố Hiến dày 1.000 trang, 5 chương, gồm: điều kiện địa lý và kết cấu dân cư Phố Hiến; lịch sử hình thành và phát triển Phố Hiến; Phố Hiến giao thương trong nước và nước ngoài; vùng văn hóa Phố Hiến và từ Phố Hiến đến thành phố Hưng Yên, với sự tham gia đóng góp công sức của nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu ở Trung ương và của địa phương.

Phố Hiến xưa kia có một giai đoạn phát triển rực rỡ với câu ca đã đi vào lịch sử "Thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến." Tuy nhiên, từ trước tới nay chưa có một cuốn sách nghiên cứu tổng thể về Phố Hiến.

Việc biên soạn, xuất bản cuốn sách Phố Hiến sẽ góp phần làm sáng tỏ, đầy đủ, toàn diện, sâu sắc, có tính chất tổng quan về Phố Hiến xưa. Cuốn sách nhằm giúp độc giả và nhân dân Hưng Yên cũng như trong cả nước thêm hiểu biết, tự hào về con người và vùng đất văn hiến trong suốt quá trình lịch sử hình thành và phát triển của Phố Hiến.

Qua biên soạn, xuất bản cuốn sách Phố Hiến còn giúp các nhà khoa học, nhà nghiên cứu có thêm nhiều tư liệu quý để thực hiện các đề tài khoa học khác liên quan đến mảnh đất Phố Hiến./.