Ngày 16/9, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã đấu thầu được 3,5 tỷ đồng trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh phát hành của Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC) trong tổng khối lượng gọi thầu là 1.000 tỷ đồng.

Chỉ có duy nhất 1 thành viên tham gia đấu thầu với tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ là 3,5 tỷ đồng.

Lãi suất đăng ký thấp và cao nhất là 10,5%/năm. Lãi suất trần cũng là 10,5%/năm. Trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu./.

(TTXVN/Vietnam+)