Ngày 19/9, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành.

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn 2 năm, 3 năm và 5 năm, mỗi loại gọi thầu 1.000 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 2 năm có tới 20 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 4.970 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,45-8,50%/năm. Kết quả, 930 tỷ đồng trái phiếu 2 năm được huy động với lãi suất trúng thầu 7,55%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/9/2013).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 7 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.790 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,80-9,00%/năm. Kết quả, 300 tỷ đồng trái phiếu 3 năm được huy động với lãi suất trúng thầu 7,80%/năm, cao hơn 0,10%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 29/8/2013).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm không có lãi suất trúng thầu.

Như vậy, kể từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được hơn 106.043 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua hình thức đấu thầu./.