Ngày 15/9, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 2.000 tỷ đồng cho hai loại kỳ hạn 3 năm và 5 năm.

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 8 thành viên tham gia dự thầu với tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ lên đến 2.120 tỷ đồng. Lãi suất đăng ký thầu thấp nhất là 12%/năm và cao nhất là 12,5%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm chỉ có 7 thành viên tham gia dự thầu với tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ là 2.010 tỷ đồng. Lãi suất dự thầu thấp nhất là 12%/năm và cao nhất lên tới 12,7%/năm.

Kết thúc phiên đấu thầu, có 360 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm được trúng thầu với lãi suất trúng thầu là 12,14%/năm và 250 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm được trúng thầu với lãi suất trúng thầu là 12,14%/năm./.

Thùy Dương (TTXVN/Vietnam+)