Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành diễn ra tại sở trong tuần này đã huy động được 6.195 tỷ đồng.

Kho bạc Nhà nước đã gọi thầu 5.500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ tại các kỳ hạn 7 năm (2.000 tỷ đồng), 15 năm (3.000 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng).

Kết quả, trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 11 thành viên dự thầu, huy động được 1.300 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,17 %/năm, thấp hơn 0,18 %/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 9/1).

[Huy động 11.000 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ]

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có sáu thành viên dự thầu, huy động thành công 3.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,12 %/năm, thấp hơn 0,02 %/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 16/1).

Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 1.500 tỷ đồng, có hai thành viên tham gia dự thầu, huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất 5,12%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có bảy thành viên dự thầu, huy động được 395 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,80%/năm, cao hơn 0,38%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 18/7/2018).

Kể từ đầu năm 2019, Kho bạc Nhà nước huy động được 30.395 tỷ đồng thông qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ tại HNX./.