Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) thông báo chính thức hủy niêm yết đối với cổ phiếu VKP của công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa kể từ ngày 25/6.

Theo đó, số lượng cổ phiếu hủy niêm yết là 8 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 80 tỷ đồng.

Lý do, VKP phải rời sàn HoSE là vì doanh nghiệp đã thua lỗ trong ba năm liên tiếp. Cụ thể, kết quả kinh doanh năm 2009 đã lỗ 50,26 tỷ đồng, năm 2010 lỗ 35,73 tỷ đồng và năm 2011 lỗ 58,59 tỷ đồng.

Theo đó, cổ phiếu VKP sẽ có ngày giao dịch cuối cùng là 22/6./.