Ngày 17/11, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Vĩnh Lộc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương cùng các lãnh đạo trung ương và địa phương.

Huyện Vĩnh Lộc triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm là một huyện thuần nông, sản xuất phân tán, quy mô nhỏ lẻ, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất; bình quân toàn huyện chỉ đạt 5,33 tiêu chí/xã.

Tuy nhiên, với sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn. Đến nay, huyện Vĩnh Lộc đã có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và được Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2016-2020.

Để đạt được kết quả trên, nhân dân đã tham gia đóng góp gần 3.200 tỷ đồng, trong tổng nguồn lực 5.137,8 tỷ đồng được huy động (chiếm 62,1%). Nhân dân cũng đã hiến 26,86 ha đất để xây dựng các công trình công cộng như đường giao thông, công sở xã, trạm y tế, nhà văn hóa...

Huyện cũng đã tập trung chỉ đạo sản xuất và tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng cơ giới hóa và chuyển giao khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; đẩy mạnh việc dồn điền đổi thửa, tích tụ đất đai, chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác...

Đến tháng 6/2019, toàn huyện đã chuyển đổi được 601,93 ha đất canh tác lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác; duy trì 15 cánh đồng mẫu lớn liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa giống, lúa thương phẩm; 15/29 hợp tác xã nông nghiệp có hợp đồng liên kết, tiêu thụ sản phẩm chủ lực của huyện; triển khai thực hiện 30 chuỗi giá trị với các doanh nghiệp, cửa hàng an toàn thực phẩm.

Về việc thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), đến nay toàn huyện có 20 sản phẩm thế mạnh, trong đó, sản phẩm nổi bật là chè lam Phủ Quảng, chao đèn lồng và đá mỹ nghệ được tiêu thụ mạnh trong và ngoài tỉnh.

[Những kết quả của 4.665 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới]

Riêng mây tre đan và đá mỹ nghệ được xuất khẩu ra thị trường quốc tế... nhờ đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân toàn huyện giai đoạn 2011-2019 đạt 15,02%. Riêng năm 2019, giá trị sản xuất toàn ngành kinh tế ước đạt 7.146,1 tỷ đồng, tăng 3,55 lần so với năm 2010.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã chúc mừng những thành tích trong phát triển kinh tế văn hóa-xã hội, xây dựng nông thôn mới mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vĩnh Lộc đã đạt được trong thời gian qua.

Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đình Xứng cũng đề nghị huyện Vĩnh Lộc cần tiếp tục xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tới theo hướng nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí đã đạt được.

Mặt khác, huyện phải tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, có cơ chế thu hút nhiều hơn nữa doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Ngoài ra, huyện Vĩnh Lộc cũng nên tổ chức khai thác có hiệu quả các công trình đã đầu tư và đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội thiết yếu.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2020, toàn huyện có 3 xã hoàn thành bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời, từng bước xây dựng huyện Vĩnh Lộc đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu gắn với phát triển du lịch.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Bình Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã trao Bằng công nhân huyện Vĩnh Lộc đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2019; đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động hạng Ba cho cán bộ và nhân dân huyện Vĩnh Lộc./. 

Duy Hưng-Hoa Mai (TTXVN/Vietnam+)