Chính quyền Hy Lạp ngày 19/5 đã công bố sắc lệnh của tổng thống về giải tán quốc hội và tuyên bố tổ chức một cuộc bầu cử quốc hội mới trước thời hạn vào ngày 17/6 tới.

Sắc lệnh được công bố hai ngày sau khi chính phủ tạm quyền ở Hy Lạp tuyên thệ nhậm chức và quốc hội khóa mới (được bầu hôm 6/5 vừa qua) gồm 300 thành viên được triệu tập.

Chính phủ tạm quyền ở Hy Lạp của Thủ tướng Panayiotis Pikrammenos có nhiệm vụ điều hành đất nước và tổ chức một cuộc bầu cử mới sau khi các chính đảng ở nước này thất bại trong việc thành lập một chính phủ liên minh sau cuộc bầu cử ngày 6/5.

Theo các nhà phân tích, việc ấn định ngày tổng tuyển cử sẽ phần nào loại bỏ được một số bất ổn, song Hy Lạp vẫn còn phải đối phó với một loạt khó khăn trước mắt.

Hiện chưa có đảm bảo nào rằng cuộc tổng tuyển cử mới sẽ tạo ra một chính phủ có thể đứng vững khi Liên minh các lực lượng cực tả (Syriza) - đảng về thứ hai trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua, chủ trương phản đối thỏa thuận cứu trợ chung của Liên minh châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

Điều này đồng nghĩa với nhiều bất ổn hơn đối với tương lai của Hy Lạp trong Khu vực đồng tiền chung euro (Eurozone)./.