Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới cho biết, sẽ hỗ trợ Tổ chức Tài chính Vi mô M7 - một tổ chức tài chính vi mô được cấp phép gần đây ở Việt Nam mở rộng dịch vụ tới các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ để mở rộng kinh doanh, nâng cao thu nhập và tạo thêm nhiều việc làm.

Theo thỏa thuận hợp tác, IFC sẽ giúp Tổ chức này áp dụng những thông lệ tốt nhất, củng cố kế hoạch chiến lược dài hạn, nâng cao năng lực của đội ngũ quản lý và nhân viên. Bên cạnh đó, hợp tác với IFC sẽ giúp mở rộng dịch vụ của M7 tới nhiều doanh nghiệp vi mô có thu nhập thấp hơn nữa.

Ông Nguyễn Đức Bình, Tổng Giám đốc Tổ chức Tài chính Vi mô M7 cho biết: "Chúng tôi tin tưởng chuyên môn của IFC trong lĩnh vực tài chính vi mô sẽ giúp chúng tôi đạt được “mục tiêu kép” là cung cấp dịch vụ cho những doanh nghiệp đang đối mặt với khó khăn về kinh tế xã hội, đồng thời củng cố năng lực tài chính bền vững."

Bà Rachel Freeman, Giám đốc Chương trình Tư vấn Tiếp cận Tài chính Khu vực Đông Á và Thái Bình Dương nhận định, ngành tài chính vi mô của Việt Nam đang trải qua một thời kỳ thay đổi lớn, khi rất nhiều tổ chức tài chính vi mô địa phương đang chuyển đổi thành các thể chế chính thức và dần hội nhập vào hệ thống tài chính.

"Chúng tôi tin rằng sự hợp tác với M7 sẽ không chỉ giúp nâng cao năng lực của họ mà còn tạo ra một hiệu ứng trên thị trường, chứng minh rằng dịch vụ tài chính vi mô hợp lý và bền vững có thể phát triển ở Việt Nam. Điều này sẽ thúc đẩy tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp vi mô ở cả thành thị và nông thôn," bà Rachel Freeman nhấn mạnh.

Một trong những ưu tiên của IFC tại Việt Nam là song hành với Chính phủ và ngành tài chính nhằm nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và tăng cường phổ cập dịch vụ tài chính thông qua tài chính vi mô để thêm nhiều người có thể hưởng lợi từ sự phát triển kinh tế của đất nước.

Tính đến tháng 2/2014, Tổ chức Tài chính vi mô M7 đang có dư nợ cho vay khoảng 4,7 triệu USD với gần 14.000 khoản vay dành cho các khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp vi mô tại hai tỉnh Sơn La và Quảng Ninh./.

Tổ chức Tài chính Vi mô M7 là một tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn và là một trong hai tổ chức tài chính vi mô được cấp phép tại Việt Nam, tầm nhìn trở thành một tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính vi mô bền vững và chất lượng.

Tổ chức có sứ mệnh hỗ trợ người gặp thách thức về kinh tế và xã hội, đặc biệt là phụ nữ và các nhóm dân tộc thiểu số, thông qua việc cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô, góp phần đạt được mục tiêu xóa đói giảm nghèo, bình đẳng và phát triển trên cơ sở bảo đảm sự bền vững về tổ chức và tài chính.
Thúy Hà (Vietnam+)