Ngày 24/1, Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) thành viên Nhóm Ngân hàng Thế giới thông báo đã đầu tư 40,5 triệu USD bổ sung vốn cho Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBANK).

Khoản đầu tư nhằm nâng cao năng lực khu vực ngân hàng Việt Nam và cải thiện khả năng tiếp cận tài chính của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Gói đầu tư gồm mua 480 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (khoảng 24,5 triệu USD) cho phép IFC sở hữu 10% vốn điều lệ của ngân hàng An Bình và 312 tỷ đồng (khoảng 16 triệu USD) trái phiếu thường.

Cùng với khoản đầu tư này, IFC sẽ tư vấn cho ABBANK trong các lĩnh vực quản trị công ty và tài trợ tiết kiệm năng lượng.

Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị ABBANK nhấn mạnh: “Khoản đầu tư của IFC trong tình hình thị trường vốn không thuận lợi đã đem đến nguồn vốn dài hạn rất cần thiết để Ngân hàng An Bình có thêm nguồn vốn kinh doanh và đầu tư phát triển cũng như để tăng vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu theo lộ trình đến năm 2013.”

Khoản đầu tư này giúp Ngân hàng An Bình củng cố tiềm lực vốn và hỗ trợ nỗ lực phát triển các sản phẩm và dịch vụ với định hướng tập trung vào khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ngân hàng An Bình hiện cũng đang tham gia vào Chương trình Tài trợ Thương mại Toàn cầu của IFC nhằm hỗ trợ thêm nguồn vốn bảo lãnh thương mại cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam.

Với việc mua trái phiếu này, IFC trở thành cổ đông lớn cùng với Maybank của Malaysia, giúp củng cố tiềm lực vốn cũng như năng lực hoạt động của Ngân hàng An Bình.

Maybank đã trở thành cổ đông chiến lược nước ngoài của Ngân hàng An Bình kể từ năm 2008 với tỷ lệ sở hữu ban đầu là 15% và tăng lên 20% vốn điều lệ vào tháng 12/2009. Vào tháng 10/2010, Maybank đã tiếp tục mua thêm 120 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi và 78 tỷ đồng trái phiếu thường để duy trì tỷ lệ sở hữu 20% tại Ngân hàng An Bình./.