Ngày 25/5, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đã công bố báo cáo "Các nguyên tắc cơ bản và các quyền ở nơi làm việc: Từ cam kết đến hành động" về tình hình thế giới liên quan đến các nguyên tắc cơ bản và các quyền ở nơi làm việc, tình trạng lao động cưỡng bức, lao động trẻ em và phân biệt đối xử.

Đây là báo cáo đầu tiên của ILO nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của các quyền ở nơi làm việc nhằm duy trì sự liên kết giữa tiến bộ xã hội và tăng trưởng kinh tế.

Báo cáo cho biết đa số các nước và các tổ chức quốc tế thừa nhận và tôn trọng các nguyên tắc cơ bản và các quyền ở nơi làm việc như một chìa khóa của toàn cầu hóa công bằng và bền vững, đồng thời cũng là một trong những trụ cột của Chương trình Làm việc tốt của ILO - một điều kiện tiên quyết dẫn đến bình đẳng xã hội cho tất cả mọi người.

Hiện nay hơn một nửa dân số thế giới sống ở các nước phải phê chuẩn Công ước của ILO về tự do hội đoàn và thương lượng giữa công đoàn và người sử dụng lao động, mặc dù khoảng 90% trong tổng số 184 nước thành viên của ILO đã phê chuẩn tất cả 8 công ước cơ bản.

Báo cáo chỉ ra môi trường cụ thể của các nước trong nền kinh tế không chính thức, các nước khác đang gặp khó khăn trong việc thực hiện các quyền và nhiều vấn đề quan trọng khác như lao động cưỡng bức, lao động trẻ em và phân biệt đối xử.

Ông Guy Ryder, Giám đốc Điều hành về tiêu chuẩn, các quyền cơ bản và các quyền ở nơi làm việc, cho biết bản báo cáo xem xét nhiều vấn đề phức tạp của cuộc sống thực tế trên thế giới tại nơi làm việc, xác định các thách thức và cơ hội cơ bản, đồng thời chỉ ra những giải pháp mà ILO cùng các nước thành viên và các đối tác xã hội cần thực hiện để khắc phục những khó khăn đó. Báo cáo cũng thúc đẩy quốc tế cam kết hơn nữa với các quyền cơ bản và các quyền ở nơi làm việc.

Theo kế hoạch, bản báo cáo của ILO sẽ được đưa ra thảo luận tại Hội nghị Lao động quốc tế lần thứ 101 diễn ra từ ngày 30/5 đến ngày 14/6 tới ở Geneva (Thụy Sĩ).

Hội nghị cũng sẽ xem xét kết quả cuộc khảo sát chung của Ủy ban Chuyên gia về việc áp dụng các công ước và các kiến nghị, xem xét các thách thức và thành công trong việc thực hiện tất cả 8 công ước cơ bản của ILO gồm: Công ước số 87 và 98 về tự do hội đoàn và thương lượng giữa công đoàn và người sử dụng lao động; Công ước số 29 và 105 về lao động cưỡng bức; Công ước số 100 và 111 về phân biệt đối xử; Công ước số 138 và 182 về lao động trẻ em./.