Chính phủ Indonesia đang triển khai Chương trình cấp giấy chứng nhận nghề cho người lao động, để chuẩn bị cho dòng chảy tự do nguồn nhân lực trong Cộng đồng Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) vào năm 2015.

Đây được xem là một cơ sở quan trọng cho người dân Indonesia hội nhập thị trường lao động chung ASEAN.

Trong lộ trình hội nhập ASEAN, kế hoạch tự do hóa thị trường lao động sẽ được triển khai từ năm 2015 thông qua việc cho phép lưu chuyển nguồn nhân lực của một số ngành nghề, trong đó có ngành du lịch, giữa các quốc gia.

Theo đó, một hệ thống các tiêu chuẩn chuyên nghiệp chung sẽ được áp dụng cho tất cả các thành viên ASEAN. Những người lao động nào được cấp giấy chứng nhận nghề đạt tiêu chuẩn của ASEAN sẽ được phép làm việc ở bất kỳ quốc gia nào trong khu vực.

Theo kế hoạch, trong năm nay, Bộ Du lịch và Kinh tế sáng tạo Indonesia sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận nghề cho 15.000 lao động làm việc trong ngành du lịch./.