Phát biểu tại một cuộc họp phối hợp về thực thi pháp luật mới đây, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã gọi kêu tăng cường hơn nữa những nỗ lực và hiệu quả trong cuộc chiến chống tham nhũng.

Tổng thống Yudhoyono nhấn mạnh rằng những nỗ lực chống tham nhũng phải được tiến hành liên tục, không có sự phân biệt và các quy định của luật pháp phải được áp dụng bình đẳng đối với tất cả các công dân, bao gồm cả quan chức nhà nước, bất kể các mối liên kết đảng phái chính trị hay nguồn gốc của họ.

Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng Indonesia vẫn còn nhiều việc phải làm trong cuộc chiến chống tham nhũng.

Tổng thống Yudhoyono nói rằng thành công trong việc thực thi pháp luật và xóa bỏ tham nhũng sẽ là thắng lợi của toàn dân, bởi cuộc chiến này không thể chỉ dựa vào các cơ quan hành pháp và tư pháp, mà phải là sự đóng góp và thực hiện của toàn bộ xã hội./.

(TTXVN)