Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Ngày 14/6, Bộ trưởng Hàng hải và Nghề cá Indonesia Susi Pudjiastuti đã tái khẳng định sự ủng hộ đối với chính sách cứng rắn của chính phủ nước này về xử lý nghiêm những tàu thuyền đánh cá bất hợp pháp và không cho phép các công ty nước ngoài đầu tư vào doanh nghiệp đánh cá địa phương, ngay cả trong bối cảnh Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vừa hình thành.

Các ngành đánh bắt cá được đưa vào danh mục đầu tư tiêu cực và chính phủ sẽ sớm kiểm tra nguồn vốn đầu tư nhận được bởi các nhà kinh doanh trong ngành nhằm đảm bảo các quy tắc được tuân thủ nghiêm ngặt.

Theo Bộ trưởng Pudjiastuti, ngoài việc tránh thất thoát nguồn lợi từ biển, việc áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt về đánh bắt cá cũng nhằm bảo tồn sự đa dạng sinh học trong vùng biển Indonesia.

Bà kêu gọi ngư dân địa phương hỗ trợ các nỗ lực này của chính phủ bằng cách không sử dụng thuốc nổ, chất độc và lưới kéo đánh bắt có kích thước không đúng qui định.

Bộ trưởng Pudjiastuti nhấn mạnh: “Các nhà đầu tư nước ngoài được phép hoạt động tại Indonesia nhưng chỉ trong lĩnh vực quản lý nghề cá. Hãy để ngư dân của chúng tôi tự lo việc đánh bắt cá."

Chính phủ đã hỗ trợ đầu tư nước ngoài trong quản lý khai thác chế biến hải sản như kho lạnh, sản xuất các sản phẩm từ cá và các dịch vụ hàng hải hạ lưu khác.

Lĩnh vực hàng hải và thủy sản của Indonesia đóng góp gần 9% cho nền kinh tế nước này./.