Ảnh minh họa. (Nguồn: store.lotteshopping.com)

Indonesia luôn xác định Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là một trọng tâm quan trọng bởi những lợi ích mà Cộng đồng ASEAN có thể đem lại cho quốc gia vạn đảo.

Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Retno Marsudi đưa ra ngày 7/1.

Ngoại trưởng Retno khẳng định với 3 Cộng đồng trụ cột: Chính trị-An ninh, Kinh tế và Văn hóa-Xã hội, ASEAN sẽ là một nền tảng quan trọng trong chính sách đối ngoại của Indonesia trong năm nay và những năm tiếp theo.

Chính phủ Indonesia sẽ tích cực cùng với các nước thành viên đóng góp vào các vấn đề chung hướng tới Tầm nhìn ASEAN 2025 vì sự phát triển và thịnh vượng của khu vực.

Bà Retno nhấn mạnh Indonesia luôn ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực; tích cực đóng góp cho Cộng đồng Kinh tế ASEAN gắn với những quyền lợi và trách nhiệm cũng như tham gia giải quyết các vấn đề xã hội và văn hóa, bảo đảm bản sắc riêng, đặc trưng của ASEAN.

Về các vấn đề còn nhiều khác biệt liên quan đến một số quốc gia thành viên ASEAN như vấn đề Biển Đông, Indonesia khuyến khích các nước giải quyết vấn đề một cách hòa bình và hiệu quả đồng thời sẵn sàng làm cầu nối trung gian hòa giải tích cực, nhằm hướng tới mục tiêu vì một ASEAN hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng.

Ngoài các nước khu vực ASEAN, năm 2016, Indonesia sẽ tiếp tục thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác với các nước trên thế giới và các tổ chức quốc tế, vì lợi ích của mỗi bên và lợi ích chung của khu vực và trên thế giới, trong đó có việc đối phó với những thách thức như chủ nghĩa cực đoan, khủng bố, tích cực đóng góp cho vấn đề hòa bình và ổn định ở Trung Đông…

Bên cạnh đó, Chính phủ Indonesia cũng tiếp tục theo đuổi chủ trương trở thành trục hàng hải của thế giới với việc tăng cường khả năng trong các lĩnh vực hàng hải nhằm không chỉ mang lại lợi ích cho Indonesia, mà còn vì lợi ích chung của các quốc gia trên toàn cầu.

Với vai trò Chủ tịch Hiệp hội Ấn Độ dương (IORA) giai đoạn 2015-2017, quốc đảo này sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm thúc đẩy hợp tác hàng hải trong khu vực IORA.

Ngoài ra, Indonesia cũng sẽ tập trung vấn đề quyền con người với việc tăng cường phúc lợi xã hội, giảm nghèo và các vấn đề về chống buôn bán người; quản lý thảm họa thiên tai; đối phó với biến đổi khí hậu…/.