(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Từ 1/1, có 10 bệnh truyền nhiễm và vắcxin bắt buộc trong Chương trình tiêm chủng mở rộng./.