(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Trên toàn cầu, 1/3 số thực phẩm sản xuất cho con người - khoảng 1,3 tỷ tấn với chi phí 1.000 tỷ USD, bị mất mát hoặc lãng phí mỗi năm./.