(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ ngày càng phát triển hiệu quả và thực chất, với 5 trụ cột chính: Chính trị, quốc phòng​-an ninh, kinh tế​-thương mại, khoa học công nghệ, văn hóa và đào tạo nguồn nhân lực./.