(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Sau 50 năm hình thành và phát triển, ASEAN đã trở thành “hạt nhân” đóng vai trò “trung tâm” trong các cơ chế hợp tác và cấu trúc khu vực ở châu Á-Thái Bình Dương./.