[Infographics] 63 tinh da to chuc Dai hoi nhiem ky 2015-2020 hinh anh 1(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Đã có 63/68 đảng bộ trực thuộc Trung ương đã tổ chức xong Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 (trong đó có 59 Đảng bộ tỉnh, thành phố; Đảng bộ Quân đội Trung ương, Đảng Bộ Công an Trung ương, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương).

Đại hội của 63 đảng bộ trực thuộc Trung ương đã bầu tổng số 3.276 Ủy viên Ban chấp hành. Nhiều đơn vị có kết quả bầu với tỷ lệ cán bộ nữ trong ban chấp hành cao hơn 15% như Bắc Giang: 15,09%; Lào Cai: 15,69%; Bắc Ninh: 15,69%; Phú Yên: 17,31%; Yên Bái:17,65%; Quảng Ninh: 17,86%; Cao Bằng: 21,82%; Lâm Đồng: 18,51%; Sơn La: 21,82%; Kiên Giang: 25%; Thành phố Hồ Chí Minh: 21,74%./.
(Vietnam+)