Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

So với cùng kỳ năm 2017, kim ngạch xuất khẩu 9 tháng năm 2018 tăng 15,4%, trong khi nhập khẩu tăng 11,8%. Trong 9 tháng cả nước xuất siêu 5,39 tỷ USD.