(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Năm 2017, vấn đề an toàn giao thông đã có những chuyển biến tích cực.

Số vụ tai nạn giao thông giảm 7%; số người chết giảm 4,7%; số người bị thương giảm 9,6% và số người bị thương nhẹ giảm 12,6% so với năm 2016./.