Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn

Từ khi ra đời cho đến nay, Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925) đã đồng hành và phát triển cùng dân tộc, góp phần làm nên những thành tựu vĩ đại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước./.