Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII của Đảng Cộng sản Cuba diễn ra tại thủ đô La Habana từ ngày 16 đến 19/4/2016, với sự tham dự của 1.000 đại biểu chính thức và 280 khách mời.

Đại hội đã bầu chọn Ban Chấp hành Trung ương khóa mới và Ban lãnh đạo Đảng. Bộ Chính trị khóa mới của Đảng Cộng sản Cuba gồm 17 người.

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Raúl Castro đã được bầu lại vào chức vụ lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Cuba.

Đại hội toàn quốc lần thứ VII có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Đảng Cộng sản Cuba, đất nước và nhân dân Cuba, trong bối cảnh đất nước Caribe này đang từng bước mở cửa sau khi chính thức bình thường hóa quan hệ với Mỹ hồi cuối năm 2014, chấm dứt hơn nửa thế kỷ bao vây cấm vận./.