(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Hiện tại Việt Nam có 3 loại giấy tờ chứng minh nhân thân gồm Chứng minh nhân dân cũ (9 số), Chứng minh nhân dân mới (12 số) và thẻ căn cước công dân.

Cả 3 loại giấy tờ này đều có giá trị như nhau./.