Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 đã được tổ chức nghiêm túc, khách quan, an toàn đúng quy chế.