(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Sự cố vỡ đập thủy điện Xepian Xe Namnoy có thể đe dọa chính sách công nghiệp ở khu vực Đông Nam Á, vốn dựa nhiều vào nguồn điện sản xuất từ Lào./.