(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

So với cùng kỳ năm 2016, kim ngạch xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2017 tăng 15,8% trong khi nhập khẩu tăng 24,7%; trong 4 tháng đầu năm, cả nước nhập siêu 2,8 tỷ USD./.