Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Một trong những cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA quan trọng nhất trong lịch sử tổ chức này sẽ diễn ra vào ngày 26/2 tới đây./.