(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) đưa ra cảnh báo 3 tên miền chứa mã độc đặc biệt nguy hiểm sau khi phân tích một số mẫu mã độc từ công tác ứng cứu sự cố tin tặc vừa qua.

Ba tên miền chứa mã độc được cảnh báo gồm: playball.ddns.info; nvedia.ddns.info và air.dcsvn.org. Đây là những mã độc đặc biệt nguy hiểm, có thể đánh cắp thông tin và phá hủy hệ thống./.