(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Đại sứ Phạm Sanh Châu, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, đã xuất sắc vào vòng 3 cuộc tranh cử Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO)./.