(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Từ năm 2018, các nguồn lực quốc tế hỗ trợ công tác phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam sẽ bị cắt giảm, trong khi đó, mới chỉ có khoảng 40% bệnh nhân HIV tham gia bảo hiểm y tế./.