(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 này giảm so với tháng trước, trong đó nhóm giao thông giảm nhiều nhất./.