Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

“Chiến lược thương mại giai đoạn 2018-2022” của Bộ Thương mại Mỹ đã đề ra năm mục tiêu cho ngành thương mại nước này trong thời gian tới./.