[Infographics] Chien thang Dien Bien Phu: Dinh cao choi loi hinh anh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Chiến thắng Điện Biên Phủ của dân tộc ta, thật xứng đáng “được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay Đống Đa trong thế kỷ XX và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc”./.

(Vietnam+)