(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Thu Hà tiếp tục tái cử giữ chức Chủ tịch khóa XII (nhiệm kỳ 2017-2022)./.