Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Sáng 28/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng tuyển sinh đầu vào đại học (điểm sàn) năm 2016 cho tất cả các khối thi.

Năm nay không có mức điểm sàn cao đẳng./.