(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Năm 2016, kết hợp sử dụng kết quả điểm bài thi của bốn môn thi tối thiểu với điểm trung bình cả năm lớp 12 và điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) để xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông./.