(Nhấp vào ảnh để xem kích thước thực)

Nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu là tác giả của rất nhiều bản tình ca nổi tiếng như "Bóng cây Kơnia," "Anh ở đầu sông em cuối sông," "Thuyền và biển," "Thư tình cuối mùa Thu," "Những ánh sao đêm".../.