[Infographics] Dai hoi Dang VII: Dua dat nuoc theo con duong doi moi hinh anh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2000; Báo cáo xây dựng Đảng và sửa đổi Điều lệ Đảng; Điều lệ Đảng (sửa đổi)./.

(TTXVN/Vietnam+)