(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

71 năm kể từ khi Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, kinh tế Việt Nam đã vượt qua nghèo nàn lạc hậu, từng bước đổi mới, phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế./.