Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn

Chính quyền Mỹ ngừng hoạt động khi không còn tiền để chạy các chương trình tại một thời điểm trong năm tài khóa./.