Gà là loài vật có liên quan mật thiết và nhiều ảnh hưởng tới những giá trị tinh thần của nhân loại.

Đối với người Việt Nam, những năm Gà (năm Dậu) cũng là những mốc son rực rỡ, ghi dấu nhiều sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc./.