Theo kết quả khảo sát năm 2015, 54% số doanh nghiệp cho rằng việc nộp thuế dễ dàng; 82% doanh nghiệp kỳ vọng cơ quan hải quan tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính./.