Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 10/2018/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013, trong đó, quyết định sửa đổi điều kiện tạm nhập khẩu miễn thuế xe ôtô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam./.