Trong một bước đi báo hiệu chiều hướng gây căng thẳng hơn quan hệ với chính quyền của Tổng thống Barack Obama, ngày 14/11, Hạ viện Mỹ do phe Cộng hòa nắm quyền kiểm soát đã thông qua dự dự án xây dựng tuyến đường ống chuyển dầu từ Canada vào lãnh thổ nước Mỹ.

Với 252 phiếu thuận và 161 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật Keystone XL xây dựng tuyến đường ống chuyển dầu từ các mỏ dầu của Canada ở phía Bắc xuyên dọc nước Mỹ, xuống tận các nhà máy lọc dầu ở các bang miền Nam.