Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Gần 60% dân số Mỹ đang sống tại các bang nơi việc kinh doanh và sử dụng cần sa được cho là hợp pháp ở mức độ nhất định.

Một số bang đã thông qua đạo luật nhưng chưa ban hành các điều khoản cấp phép và đánh thuế hiệu quả./.