Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Sau 11 lần tổ chức, các giải thưởng của giải Âm nhạc Cống hiến đã tăng từ 4 hạng mục ban đầu lên 9 hạng mục. Năm 2017, lần đầu tiên “Nhà sản xuất của năm” sẽ được xướng tên và tôn vinh trong giải thưởng uy tín này./.