(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Tuyến buýt nhanh BRT đầu tiên, với lộ trình từ bến xe Yên Nghĩa đến bến xe Kim Mã sẽ được đưa vào khai thác trong tháng 12/2016.

Để đảm bảo cho buýt nhanh BRT hoạt động hiệu quả, trên các tuyến phố trong lộ trình sẽ có làn đường chỉ dành riêng cho loại xe này.